י"ז אדר ב' ב, תשפ"ב
20 מרץ 2022
095/2022
כתבה לי-רז עיני, תחום חברות רב לאומיות והשקעות זרות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

השקעות נכנסות (IN)

יתרות (בסוף שנת 2020)

יתרת ההשקעה בסוף שנת 2020 הסתכמה ב-185.2 מיליארד דולר. היתרה בשנה זו הייתה גבוהה ב-14.7% לעומת שנת 2019 (161.4 מיליארד דולר) וב-28.6% לעומת שנת 2018 (144.0 מיליארד דולר).

משקל ההשקעה של תושבי חו"ל בחברות ישראליות בענפי המחשוב והמו"פ היה 31.9% מסך יתרת ההשקעה ובענפי התעשייה – 26.2%.

השקעה ניכרת של תושבי חו"ל בחברות ישראליות, מקורה בארצות הברית (37.6 מיליארד דולר – 20.3% מיתרת ההשקעות), ומתוכה 19.4 מיליארד דולר היו בענפי התעשייה.

תנועות

ההשקעות הנכנסות בשנת 2020 הסתכמו ב-24.3 מיליארד דולר.

במהלך שנת 2020, 43.6% (10.6 מיליארד דולר) מההשקעות הנכנסות היו בענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי, 29.5% (7.2 מיליארד דולר) – בענף תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, ו-10.9% (2.6 מיליארד דולר) היו בחברות העוסקות במחקר מדעי ופיתוח.

השקעות יוצאות (OUT)

יתרות (בסוף שנת 2020)

יתרת ההשקעה היוצאת בסוף שנת 2020 הסתכמה ב-110.2 מיליארד דולר. היתרה בשנה זו גבוהה ב-4.9% לעומת 2019 (105.1 מיליארד דולר) וב-5.1% לעומת 2018 (104.9 מיליארד דולר).

משקל ההשקעה בחו"ל של חברות ישראליות מענף ייצור תרופות היה 41.5%, משקל ההשקעה של חברות מענף ביטוח, קרנות פנסיה ופעילויות עזר אחרות – 9.0%, משקל ההשקעה של חברות מענף פעילויות בנדל"ן – 8.2% ושל חברות מענף שירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיה – 6.7%.

ההשקעה הגבוהה ביותר של חברות ישראליות בחו"ל הייתה בהולנד (47.2 מיליארד דולר – 42.8% מסך יתרת ההשקעות), ומתוכה 41.7 מיליארד דולר הושקעו על ידי חברות ישראליות מענפי התעשייה. השקעות בולטות אחרות היו בארצות הברית (10.6 מיליארד דולר) ובקנדה (3.9 מיליארד דולר).

 תנועות

סך ההשקעות היוצאות בשנת 2020 הסתכם ב-6.4 מיליארד דולר, מזה 1.9 מיליארד דולר (30.4%) היו של חברות מענף ביטוח, קרנות פנסיה, ופעילויות עזר אחרות.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}