כ"ו אב, תשפ"ב
23 אוגוסט 2022
281/2022
כתבה אילת כהן-קסטרו
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

16/02/2023: תיקונים בעמ' 2-1 בהודעה וכן בתקציר זה.

ישראלים שוהים בחו"ל

האומדן של מספר הישראלים השוהים בחו"ל בסוף 2020 היה בין 572 אלף ל-612 אלף תושבים.

יציאות וחזרות של ישראלים בשנת 2020

מאזן הגירה

מאזן ההגירה של הישראלים (יוצאים פחות חוזרים) ב-2020 היה שלילי ועמד על כ-10.8 אלף ישראלים, בהשוואה למאזן שלילי של כ-7.5 אלפים בשנת 2019.

שיעור מאזן ההגירה עמד על 1.2 מהגרים לאלף תושבים בישראל, גבוה בהשוואה לשיעור של 0.8 ב-2019.

יוצאים

כ-20.8 אלף תושבי ישראל יצאו לחו"ל בשנת 2020 ושהו שם שנה ויותר ברציפות. מתוכם 19.9 אלף (95.4%) היו יהודים ואחרים (מהם 13.9 אלף יהודים) ו-1.0 אלפים ערבים (4.6% מהיוצאים, ואילו חלקם באוכלוסייה עמד על 21%).

חוזרים

כ-10.1 אלף תושבי ישראל חזרו לאחר שהייה רצופה של שנה ויותר בחו"ל (לא כולל ישראלים המגיעים לביקורי מולדת לפרקי זמן של פחות משלושה חודשים ברציפות). מקרב החוזרים, 94.0% (9.5 אלפים) היו יהודים ואחרים (מהם 8.2 אלפים יהודים), ו-0.6 אלפים (6.0%) היו ערבים.

תקופת השהייה בחו"ל של מרבית החוזרים היא קצרה יחסית: כ-77.8% מהם חזרו לאחר שהייה של עד 3 שנים בחו"ל.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}