ב' חשון, תשפ"ג
27 אוקטובר 2022
342/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-6.2 מיליון איש. אומדן זה מתייחס לאוכלוסייה המתגוררת דרך קבע בישראל.

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-24 שנערכו במרץ 2021, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-3.3%, שהם כ-196 אלף נפש.

77% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, ובהם 11% חרדים,  17% מבעלי זכות הבחירה הם ערבים ו-6% הם אחרים.

לקראת הבחירות לכנסת ה-25 שייערכו ב-01/11/2022, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסמת כי אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-6.2 מיליון איש.

כ-15% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 29% בני 39-25, ו-31% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה עומד על כ-25%.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}