כ"ט שבט, תשפ"ב
31 ינואר 2022
041/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בישראל מציינים את יום המשפחה בכל שנה בל' בשבט, בסמוך לתאריך פטירתה של הנרייטה סאלד, שהקימה את ההסתדרות הציונית הדסה, ארגון הנשים הציוניות ,וכונתה "אם הילדים". (ויקיפדיה).

בשנת 2020 היו בישראל כ-2.17 מיליון משפחות, לעומת כ-1.83 מיליון לפני כעשור, בשנת 2011.

המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.73 נפשות, ללא שינוי בעשור האחרון.

מגורים במסגרת משפחתית הם הנפוצים ביותר.

כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים ולפחות ילד אחד עד גיל 17.

אחוז הזוגות ללא ילדים במשפחות היהודיות (כ-29%) גבוה מהאחוז במשפחות הערביות (כ-10%).

כ-2.87 מיליון ילדים עד גיל 17 התגוררו במשפחות. מרביתם התגוררו עם שני ההורים (כ-91%), והיתר התגוררו עם הורה אחד בלבד.

כ-12% מכלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חד-הוריות (כ-137 אלף), בדומה לאחוז בעשור האחרון. בראש כ-87% ממשפחות אלו עמדה אישה. כ-19% מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, הן רווקות.

בערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ויותר, האחוז הגבוה ביותר של משפחות שכוללות זוגות עם ילדים עד גיל 17 היה בבית שמש – כ-68%, לעומת כ-48% בממוצע הארצי. האחוז הגבוה ביותר של משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17 היה בבאר שבע – 9%, לעומת כ-6% בממוצע ארצי, והאחוז הגבוה ביותר של משפחות שכוללות זוגות ללא ילדים היה בתל אביב-יפו – כ-41% לעומת 25% בממוצע ארצי.

מספר הנפשות הממוצע למשפחה עולה ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר, אך הפער בין דתיים לחילונים בקרב המשפחות היהודיות גבוה יותר מהפער בקרב המשפחות הערביות.

כ-95% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים, והיתר (כ-101 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין.

בקרב הזוגות הנשואים שעובדים, חלק גדול מעבודות הבית, כגון כביסה ובישול נעשות על ידי הנשים (67%) בנוסף להשתתפותן בפרנסת המשפחה. רוב הגברים אחראים בלעדית על התיקונים בבית (80%).

שני שלישים ויותר סבורים שהערכה, כבוד ונאמנות הם הסוד להצלחה של קשר זוגי, גברים ונשים בשיעורים דומים.

במשקי בית של זוג עם ילדים אחוז משקי הבית עם מועסקים גבוה מהאחוז במשקי בית ללא ילדים (94.2% לעומת 64.7%, בהתאמה). במשקי בית של זוג עם ילדים וגיל הילד הצעיר הוא 24-18 שנים, קיים אחוז גבוה עוד יותר של משקי בית עם מועסקים – 95.1%.

28.8% מהסטודנטים (גברים ונשים) שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בתשפ"א (2020/21) היו נשואים. אחוז הנשואות בקרב הנשים היה גבוה מאחוז הנשואים בקרב הגברים (30.1% ו-26.9%, בהתאמה). 27.5% מהסטודנטיות היו אימהות (בתואר ראשון 14.2%).

בקרב המבוגרים תושבי ישראל העומדים לדין, 46.9% היו רווקים, 36.3% היו נשואים, 16.0% היו גרושים ו-0.8% - אלמנים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}