ג' שבט, תשפ"ב
05 ינואר 2022
008/2022
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בשנת 2020 נרשמו 16,492 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 99.6% מהן אושרו על ידי הוועדות. שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון ב-2020 היה 7.7 ל-1,000 נשים (בגילים 49-15). השיעור נמוך משמעותית מהשיעור ב-2019 שעמד על 8.4 ל-1,000.

במהלך שנת 2020 הירידה בפניות בולטת במיוחד בחודשים אפריל, מאי וספטמבר – אלו חודשים שבהם הוטלו סגרים על האוכלוסייה כחלק מההתמודדות עם נגיף הקורונה.

שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון של הנשים המוסלמיות (6.2 ל-1,000 נשים) והדרוזיות (5.6) נמוכים מאלו של היהודיות (8.0) ושל הנוצריות הערביות (7.6). השיעורים של הנוצריות האחרות (שאינן ערביות) והנשים ללא סיווג דת הם הגבוהים ביותר (10.1 ו-8.9 בהתאמה).

ב-8.5 מתוך כל 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקת היריון. יחס זה נמצא במגמת ירידה משנת 1988 (15.2).

שיעור הפניות הגבוה ביותר לוועדות להפסקת היריון בקרב יהודיות ואחרות היה של נשים עם השכלה נמוכה מסיום תיכון. שיעור הפניות הגבוה ביותר בקרב ערביות היה של נשים בעלות תעודה של סיום תיכון או בגרות, ולאחר מכן בהפרש לא גדול – של נשים בעלות תואר אקדמי.

6.9% מהפניות הן של נערות עד גיל 19.

50.4% מהפניות הן של נשים נשואות, 39.5% - של רווקות, %9.8 - של גרושות ו-0.3% - של אלמנות.

רובן המכריע (85.9%) של הפניות להפסקות היריון נעשה בשליש הראשון של ההיריון (עד לשבוע ה-12), 12.4% - בשליש השני (שבועות 23-13) ו-1.7% - בשליש האחרון (משבוע 24 ואילך).

סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (49.3% מהפניות). 21.9% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".

בשנת 2020 הייתה ירידה באחוז האישורים על רקע הסעיף "היריון מחוץ לנישואין" ועלייה באחוז האישורים על רקע הסעיף "סיכון למום בעובר".

30% מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2020 היו של נשים שביצעו הפסקת היריון בעבר.

בהשוואה למדינות אחרות בעולם, יחס הפסקות היריון (ביצועים) ל-100 לידות חי נמוך בישראל (9.3), ומשקף, בין היתר, את הפריון הגבוה יחסית בישראל. לשם השוואה, הממוצע במדינות אירופה החברות ב-OECD עמד על 18.3 ב-2017.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}