ט"ז טבת, תשפ"ד
28 דצמבר 2023
424/2023
כתב יוסף אנדראוס, תחום אומדני אוכלוסיה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

03/01/2024: תיקון בקובץ ההודעה.

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ב-31 בדצמבר 2023 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.842 מיליון תושבים.

7.208 מיליון הם יהודים (73.2% מכלל האוכלוסייה), 2.080 מיליון ערבים (21.1%) ו-0.554 מיליון – אחרים (5.7%).

במהלך שנת 2023 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.9%. 72% מהגידול נבע מריבוי טבעי ו-28% – ממאזן ההגירה הבין-לאומית. קצב הגידול של האוכלוסייה ירד לעומת שנת 2022 (אז היה אחוז הגידול 2.2%). הירידה נובעת בעיקר ממספר העולים בשנת 2023 שהיה אומנם גבוה יחסית, אך נמוך לעומת שנת 2022.במהלך השנה נולדו כ-179 אלף תינוקות (73.3% לאימהות יהודיות, 24.1% לערביות ו-2.6% לאחרות).במהלך שנת 2023 הגיעו לישראל כ-45 אלף עולים חדשים, כ-75% הגיעו מרוסיה ומאוקראינה.

במהלך שנת 2023 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-179 אלף נפש, אחוז גידול של 1.9%. רוב הגידול (72%) נבע מריבוי טבעי, והשאר (28%) - ממאזן ההגירה הבין-לאומית. במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה כ-179 אלף תינוקות וכ-45 אלף עולים (לעומת כ-73 אלף עולים אשתקד) וכ-7 אלף מאיחוד משפחות. מהאוכלוסייה נגרעו כ-49.5 אלף נפטרים וכ-2.5 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}