י' אלול, תשפ"ג
27 אוגוסט 2023
280/2023
כתבה אילת כהן-קסטרו
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בשנת 2022 הגיעו לישראל 74,714 עולים – שיא במספר העולים מאז תחילת שנות האלפיים. מספר העולים צפוי להיות גבוה גם ב-2023 (עד יולי עלו כ-34 אלף). ייתכן שאנו בפתחו של גל עלייה נוסף מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה (45,472 עולים ב-2022, 60.9% מסך העולים), ומאוקראינה (14,656 עולים, 19.6%) בעיקר כתוצאה מהלחימה באוקראינה והשלכותיה.

מקום המדינה עלו לישראל כ-3.4 מיליון עולים, כ-46.2% מתוכם עלו משנת 1990 ואילך.

בשנת 2022 הגיעו 74,714 עולים, פי שלושה ממספרם בשנת 2021. שיעור העולים עלה בהתאם ועמד על 7.8 עולים ל-1,000 תושבים (לעומת שיעור של 2.7 עולים בשנת 2021).

מכלל העולים ב-2022, 86.0% הגיעו מבריה"מ (לשעבר) – בעיקר מרוסיה (60.9% מסך העולים), מאוקראינה (19.6%) ומבלרוס (3%); 4.0% הגיעו מארצות הברית ו-3.0% – מצרפת.

אוכלוסיית העולים מבוגרת מהאוכלוסייה בישראל: הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת 2022 היה 35.8, לעומת 30.2 בקרב כלל האוכלוסייה בישראל.

הנשים היו רוב בקרב סך העולים (51.9%). יחס גברים לנשים בקרב סך העולים היה: 928 גברים ל-1,000 נשים. ההבדלים בין המינים בולטים במיוחד בקרב העולים מאוקראינה, אצלם ניכר רוב לנשים – 61.1% ויחס גברים לנשים היה 638 גברים ל-1,000 נשים.

העולים החדשים השתקעו לראשונה בעיקר במרכז הארץ. קרוב למחצית (44.3%) השתקעו במחוזות תל אביב (22.7%) והמרכז (21.5%) ובמחוז חיפה (15.8%), לעומת אחוזים נמוכים יותר במחוזות ירושלים (11.4%) והדרום (12.6%).

המצב המשפחתי של מרבית העולים בגיל 15 ומעלה היה נשוי/אה (65.4% מהגברים, 62.0% מהנשים).

רמת ההשכלה בעת העלייה בקרב עולים בני 15 ומעלה שהגיעו בשנת 2022 הייתה גבוהה מאוד – 71.5% מהם למדו 13 שנות לימוד ומעלה.

68.9% מהעולים בני 15 ומעלה עסקו במשלח יד אקדמי לפני עלייתם לישראל, מהם כ-40.5% (10,315 עולים) היו בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות.

בשנת 2022 השתקעו בארץ 1,857 אזרחים עולים יחד עם העולים הם מסתכמים בכ-76,571 עולים חדשים שהגיעו לישראל. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}