כ"ט אב, תשפ"ג
16 אוגוסט 2023
268/2023
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

לתשומת לב הקוראים: עודכנו נתוני החשבונות הלאומיים לשנים 1995-2023 פירוט העדכונים בסוף ההודעה.

הרבעון השני של שנת 2023 לעומת הרבעון הראשון של שנת 2023 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי):

עלייה של 3.0% בתמ"ג

עלייה של 2.8% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא

עלייה של 2.4% בתמ"ג העסקי

עלייה של 3.6% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 1.9% בהוצאה לצריכה פרטית.

ירידה  של 1.1% בהשקעות בנכסים קבועים (עליה של 5.2% ללא אניות ומטוסים)

ירידה של 4.2% ביצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים

ירידה של 7.5% ביבוא הסחורות והשירותים למעט ייבוא ביטחוני, אניות מטוסים ויהלומים
 

הרבעון השני של שנת 2023 לעומת הרבעון השני של שנת 2022 (שינוי מנוכה עונתיות):

עלייה של 3.0% בתמ"ג

עלייה של 3.2% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא

עלייה של 3.0% בתמ"ג העסקי

עלייה של 2.8% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 1.1% בהוצאה לצריכה פרטית

עלייה של 6.3% בהשקעות בנכסים קבועים (עליה של 7.2% ללא אניות ומטוסים)

ירידה  של 1.7% בייצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים

ירידה של 6.4% ביבוא הסחורות והשירותים למעט ייבוא ביטחוני, אניות מטוסים ויהלומים​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}