כ"ז אלול, תשפ"ג
13 ספטמבר 2023
298/2023

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

26/09/2023: שני תיקונים בעמ' 34. 

נתונים לשנת תשפ"ג:

בערב ראש השנה תשפ"ד אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.795 מיליון נפש האוכלוסייה צפויה להגיע ל-10 מיליון תושבים בסוף שנת 2024, ל-15 מיליון תושבים בסוף 2048 ול-20 מיליון תושבים בסוף 2065.

בישראל כ-7.181 מיליון תושבים יהודים (73% מכלל האוכלוסייה), כ-2.065 מיליון תושבים ערבים (21%) וכ-549 אלף תושבים אחרים (6%).

אוכלוסיית ישראל גדלה בכ-194 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה היה 2%.

נולדו בישראל כ-172 אלף תינוקות.

נפטרו כ-48 אלף איש.

נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה כ-70 אלף איש, מהם כ-66 אלף עולים חדשים.

בהודעה זו מוצגים נתונים עיקריים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) אוספת במגוון נושאים. נתונים אלו הם תמצית של השנתון הסטטיסטי לישראל, שיפורסם במלואו בחודשים הקרובים. באתר הלמ"ס פורסמו עד כה הלוחות השנתיים 2023.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}