י"ג תמוז, תשפ"ג
02 יולי 2023
208/2023
כתבו נורית דוברין*, רשל רוזנברג **
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בקרב בני 20 ומעלה - שינוי במצב הבריאות בעקבות מגיפת הקורונה

ב-2022, 51% מעריכים את מצב בריאותם 'טוב מאוד', 33% 'טוב', 12% 'לא כל כך טוב'
ו-4.3% 'בכלל לא טוב'. 43% מבני 65 ומעלה מגדירים באופן שלילי את מצב בריאותם.

17% דיווחו כי מצבם הבריאותי החמיר בעקבות מגפת הקורונה (כ-976 אלף איש):
14% מהגברים ו-20% מהנשים, ערבים יותר מיהודים – מצבם של 15% מהיהודים
ו-27% מהערבים החמיר.
מצבם הבריאותי של 79% לא השתנה.
שיעור ההחמרה במצב הבריאותי עולה עם הגיל
: 14% מבני 44-20, 18% מבני 64-45
ו-20% מבני 65 ומעלה דיווחו על החמרה במצב בריאותם בעקבות משבר הקורונה.

56% חלו בקורונה (כ-3.27 מיליון איש): 53% מהגברים ו-59% מהנשים, 57% מהיהודים
ו-47% מהערבים. שיעור  האנשים שחלו בקורונה יורד עם הגיל: 63% מבני 44-20,
55% מבני 64-45 ו-39% מבני 65 ומעלה חלו בקורונה.

בקרב היהודים, חרדים ודתיים חלו בקורונה מאז פרוץ המגפה בשיעור גבוה יותר מיתר האוכלוסייה: 73% מהחרדים, 63% מהדתיים, 55% מהמסורתיים ו-56% מהחילוניים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}