ז' כסלו, תשפ"ד
20 נובמבר 2023
374/2023
כתבה מירב פסטרנק, תחום ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

נתונים מנוכי עונתיות של אוקטובר 2023

בחודש אוקטובר 2023 (לעומת חודש ספטמבר 2023, בקרב בני 15 ומעלה):

אחוז בכוח העבודה – 63.0% (63.4% החודש הקודם).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) – 61.0% (61.3% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 3.1% (3.2% בחודש הקודם).

הנתונים המקוריים של אוקטובר 2023

בחודש אוקטובר 2023 (לעומת חודש ספטמבר 2023, בקרב בני 15 ומעלה):

אחוז בכוח העבודה – 62.6% (63.4% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) – 60.5% (61.3% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 3.4% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות כלכליות – 56.5% (61.1% בחודש הקודם).

אחוז הנעדרים לפי סיבות נבחרות: מסיבות כלכליות – 30.4% (5.5% בספטמבר), מילואים – 15.2% (מספר קטן שאינו ניתן לפרסום בספטמבר), אחר  - 37.5% ( 1.3% בספטמבר ).

גברים נעדרים לפי סיבות נבחרות: מסיבות כלכליות – 29.0% (7.7% בספטמבר), מילואים – 26.1% (מספר קטן שאינו ניתן לפרסום בספטמבר), אחר  - 33.8% ( 0.9% בספטמבר ).

נשים נעדרות לפי סיבות נבחרות: מסיבות כלכליות – 31.8% (4.3% בספטמבר), מילואים – 4.0% (מספר קטן שאינו ניתן לפרסום בספטמבר), אחר  - 41.4% ( 1.5% בספטמבר ).

מספר ואחוז מכוח העבודהספטמבר 2023אוקטובר 2023
הבלתי מועסקים

151.1 אלף

3.4%

149.8 אלף

3.4%

המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות + הבלתי מועסקים

163.6 אלף

3.6%

428.4 אלף

9.6%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות + הבלתי מועסקים

181.5 אלף

4.0%

456.8 אלף

10.2%

המתייאשים מחיפוש עבודה+ הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות + הבלתי מועסקים

191.5 אלף

4.2%

467.5 אלף

10.4%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}