כ"ד טבת, תשפ"ג
17 ינואר 2023
025/2023
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בשנת 2021 נרשמו 16,591 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 99.5% מהן אושרו על ידי הוועדות. שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון ב-2021 היה 7.7 ל-1,000 נשים (בגילים 49-15).

ב-8.2 מתוך כל 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקת היריון. יחס זה נמצא במגמת ירידה משנת 1988 (15.2).

שיעור הפניות בקרב יהודיות ואחרות גבוה יותר מהשיעור בקרב ערביות – 8.1, לעומת 6.0 ל-1,000 נשים, בהתאמה.

שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון של הנשים המוסלמיות (6.0 ל-1,000 נשים) והדרוזיות (5.1) נמוכים מאלו של היהודיות (8.1) ושל הנוצריות הערביות (6.9). השיעורים של הנשים ללא סיווג דת ושל הנוצריות האחרות (שאינן ערביות) הם הגבוהים ביותר (8.6 ו-8.4, בהתאמה).

שיעור הפניות הגבוה ביותר לוועדות להפסקת היריון בקרב יהודיות ואחרות היה של נשים עם השכלה נמוכה מסיום תיכון. שיעור הפניות הגבוה ביותר בקרב ערביות היה של נשים בעלות תעודה של סיום תיכון או תעודת בגרות, ולאחר מכן בהפרש לא גדול – של נשים בעלות תואר אקדמי.

6.8% מהפניות הן של נערות עד גיל 19.

50.1% מהפניות הן של נשים נשואות, 39.6% – של רווקות, 9.9% – של גרושות ו-0.3% – של אלמנות.

רובן המכריע (85.5%) של הפניות להפסקות היריון נעשה בשליש הראשון של ההיריון (עד לשבוע ה-12), 12.8% – בשליש השני (שבועות 23-13) ו-1.7% – בשליש האחרון (משבוע 24 ואילך).

סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (47.9% מהפניות). 24.0% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".

בשנת 2021 נמשכה הירידה באחוז האישורים על רקע הסעיף "היריון מחוץ לנישואין" וכן העלייה באחוז האישורים על רקע הסעיף "סיכון למום בעובר" (האחוז הגבוה ביותר אי פעם).

30% מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2021 היו של נשים שביצעו הפסקת היריון בעבר.

בהשוואה למדינות אחרות בעולם, יחס הפסקות היריון (ביצועים) ל-100 לידות חי נמוך בישראל (8.9 בשנת 2021), ומשקף, בין היתר, את הפריון הגבוה יחסית. לשם השוואה, הממוצע בקרב המדינות החברות באיחוד האירופי היה 21.0 בשנת 2019.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}