כ"א שבט, תשס"ח
28 ינואר 2008
2007/20

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על תנועות הגירה בין יישובים של תושבים בישראל - תנועות שדווחו למשרד הפנים בשנים 2004 ,2003 ו-2005. מתייחסים לאנשים ששינו כתובת מיישוב אחד ליישוב אחר 1 הנתונים על ההגירה הפנימית בין ובתוך יישובים בארץ או בתוך היישוב עצמו. הנתונים נאספו מתוך שינויי הכתובת שנרשמו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים, על פי הודעות התושבים על שינויי כתובת. נתוני ההגירה הפנימית אינם כוללים השתקעות ראשונה של עולים בעת כניסתם לארץ, אך כן נכללים בהם שינויי הכתובת של העולים, כאשר עברו מהכתובת הראשונה שבה נרשמו בישראל ליישוב אחר והודיעו על השינוי למשרד הפנים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793 - 5382
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}