א' אדר א', תשס"ח
07 פברואר 2008
1313

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​פרסום זה כולל ממצאים המלווים בלוחות ותרשימים על "ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט" בשנים 1984/85 עד 2006. מהנתונים שרוכזו, אפשר לבחון את הגידול בהוצאות אלה במרוצת השנים הנסקרות - איזה חלק מהגידול הוא במחירים קבועים ואיזה חלק יש לייחס לייקור השירותים. בפרסום מובאים גם נתונים על היקף המקורות שהופנו לשירותים אלה, לפי סוג הפעילות, מממן ההוצאות והמגזר שסיפק את השירותים. ממצאים קודמים בנושא זה הוצגו בפרסום מיוחד מס' 1282, בהוצאת הלמ" .ס הלשכה מודה לכל אלה שסייעו במלאכה - למוסדות ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים, לעמיתינו במשרדי הממשלה שהעירו הערות מועילות במהלך גיבוש ההגדרות והסיווגים, ולמשרד החינוך שעזר במימון הפרויקט.​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-0275
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}