כ"ד אב, תשס"ח
25 אוגוסט 2008
1335

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

בפרסום שלהלן מובאים נתונים על התפוקה והתשומה בענף החקלאות לשנת 2007. הפרסום, כמו הפרסומים השנתיים הקודמים באותו נושא, כולל ממצאים עיקריים על התפוקה, התשומה, התוצר
החקלאי וההכנסה שמקורה בחקלאות לשנים 2007-2006, וכן מציג את ההתפתחויות בענף בין השנים 1950 ל-2007. נוסף על כך מוצגים בפרסום השינויים בתנאי הסחר, הנובעים מהתנודות במחירי התפוקה והתשומה בחקלאות.
בפרסום שני חלקים:
1. חשבון הענף
2. מדד מחירי תפוקה ותשומה.
בחלק הראשון מובאים נתונים על התפוקה החקלאית (גידולים צמחיים ובעלי חיים ותוצרתם) ועל התשומה (הקנויה והבלאי), ואילו בחלק השני מפורטים השינויים במדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות.
פרסום זה מספק לקובעי מדיניות ולמקבלי החלטות מידע עדכני על ההתפתחויות בענפי החקלאות השונים וביעדי השיווק.
הנתונים בפרסום מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על נתונים שהתקבלו ממקורות מידע שונים. מבחר נתונים מופיע גם בפרק חקלאות בשנתון הסטטיסטי. 

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9402
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}