ה' אב, תשס"ח
06 אוגוסט 2008
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הסטטיסטיקה על תעסוקה ושכר מבוססת בעיקרה על: עיבוד חודשי של דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות שכיר של עובדים ועל שכר של עובדים ישראלים ושל עובדים מחו"ל; מקורות מנהליים אחרים; הנתונים על  עובדים מהרשות הפלסטינית מתקבלים ממינהל התשלומים של שירות התעסוקה וכן מהמוסד לביטוח לאומי; הנתונים על עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות מתקבלים מעיבוד קובצי השכר המתקבלים ממל"מ מערכות ומהחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי. אומדנים מוקדמים של משרות השכיר והשכר הממוצע למשרת שכיר מתפרסמים כחודשיים לאחר תום החודש שבעבורו שולם השכר. האומדנים עוברים מספר עיבודים, ומתפרסמים כמה פעמים, בכל פעם ברמת מהימנות גבוהה יותר. מדגם משרות השכיר של עובדים ישראלים כולל כ-16,500 מפעלים פעילים, ומכסה כ-65% מסך כל משרות השכיר. מדגם משרות השכיר של עובדים מחו"ל כולל כ-2,410 מפעלים פעילים, ומכסה כ-75% מסך כל משרות השכיר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}