י"ג אייר, תשס"ח
18 מאי 2008
1330

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום שלהלן מובאים נתונים על מאזן אספקת המזון לשנת 2006. המאזן מרכז את נתוני מצרכי המזון שעמדו לרשות הציבור ואת ערכם התזונתי. מאזן אספקת המזון מספק לקובעי מדיניות ולמקבלי החלטות מידע על כמויות האספקה העצמית של מזון בישראל ועל מידת תלותה של ישראל ביבוא של מוצרי מזון. פרסום זה, כקודמיו, כולל ממצאים עיקריים על אספקת קלוריות, חלבון, שומן, ויטמינים ומינרלים לשנים 2005 ו-2006, וכן מציג את ההתפתחויות בין השנים 1950 ל-2006. עוד כולל הפרסום מידע על הרכב אספקת המזון וייעודה. הנתונים בפרסום זה, כמו גם בפרסומים השנתיים הקודמים באותו נושא, מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על נתונים שהתקבלו ממקורות מידע שונים. מבחר נתונים מופיע גם בפרק חקלאות בשנתון הסטטיסטי. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-5382
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}