כ"ב סיון, תשס"ח
25 יוני 2008
1328

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על התכונות הדמוגרפיות של משפחות ושל משקי בית בישראל בשנים 2003- 2004. הנתונים מבוססים על סקרי כוח אדם השוטפים שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אפיון המשפחות ומשקי הבית בישראל הוא מאבני היסוד בחקר החברה הישראלית. מבנה המשפחה, שהיא יחידה חברתית בסיסית, הפך בעשורים האחרונים של המאה העשרים לגמיש ומגוון מבעבר. השינויים במבנה המשפחות ומשקי הבית מושפעים ממגמות דמוגרפיות, חברתיות-תרבותיות וכלכליות בחברה, אך גם משפיעים עליהן. לאור זאת, יש חשיבות רבה למעקב אחר המשפחות ומשקי הבית לאורך זמן. פרסום זה הנו פרסום מקיף שלישי שבו נעשית הבחנה בין המונח "משפחה" למונח "משק בית", והוא מהווה המשך המעקב השוטף אחר סוגי המשפחות ומשקי הבית בקבוצות האוכלוסייה השונות. בפרסום זה מוצגים נתונים המתייחסים לשלוש יחידות חקירה: משקי הבית, המשפחות והנפשות המרכיבות אותם. כמו כן, במבוא הוקדש פרק למשקי הבית והמשפחות של עולי 1990 ואילך מבריה"מ לשעבר, ולמשקי הבית והמשפחות לפי צורת יישוב תוך דגש על 14 הערים הגדולות בישראל. יצוין כי, מאז שנת 1998 מתפרסמים נתונים נבחרים על סוגי המשפחות ועל משקי הבית בשנתון הסטטיסטי לישראל. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-5768
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}