כ"ד ניסן, תשס"ח
29 אפריל 2008
1308

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום זה מובאים נתונים על משקי-בית ערביים, הלקוחים מתוך סקר הוצאות משק-הבית וסקר ההכנסות המשולב של הלמ"ס לשנת 2006. נתוני ההוצאות, הבעלות על מוצרים והוצאות הדיור מבוססים על סקר הוצאות משק-הבית, ונתוני ההכנסות ותשלומי החובה מבוססים על סקר ההכנסות המשולב. זהו הפרסום המקיף הראשון על רמת ההכנסות וההוצאות של משקי-בית ערביים תוך השוואה למשקי-בית יהודיים ובהשוואה לשנים קודמות. נתוני ההוצאות, הדיור והבעלות על מוצרים בפרסום זה מבוססים על מדגם של 791 משקי-בית ערביים ו-5,214 משקי-בית יהודיים, ונתוני ההכנסות ותשלומי החובה מבוססים על מדגם של 2,138 משקי-בית ערביים ו-12,195 משקי-בית יהודיים. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9178
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}