ט' שבט, תשס"ח
16 ינואר 2008
1310

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2006. הפרסום נועד לענות על הצורך של מוסדות מדינה, מוסדות מחקר, משרדי ממשלה וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על הכנסות והוצאות של משקי הבית בישראל. הסקר נערך לראשונה בתחילת שנות החמישים, ועד לשנת 1997 בוצע אחת לחמש שנים לערך. משנת 1997 ואילך מבוצע הסקר באופן שוטף מדי שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקרב כלל אוכלוסיית משקי הבית. עריכת הסקר באופן שוטף תרמה למספר שיפורים בסטטיסטיקה הלאומית, ביניהם ראויים לציון: • בסיס מדד המחירים לצרכן עודכן בינואר 2001, ינואר 2003, ינואר 2005 וינואר 2007 כלומר כל שנתיים בלבד, על סמך ממצאי סקרים אלה. • בסיס הנתונים, המשמש לנתוני הכנסות של משקי בית, הוגדל באופן ניכר על ידי שילוב של נתוני הכנסות מ"סקר הכנסות" ונתוני הכנסות מ"סקר הוצאות משק הבית". • נתוני החשבונות הלאומיים שופרו עקב היכולת לשלב נתונים של הוצאות משק הבית מדי שנה. בתכנון הסקר ובביצועו השתתפו מספר יחידות בלשכה: עובדי יחידת הסקרים הכינו את שאלוני החקירה ואספו את הנתונים ממשקי הבית; עובדי יחידת המתודות הסטטיסטיות הכינו את המדגמים ואת שיטות הניפוח; עובדי גף צריכה וכספים הזינו את הנתונים, ערכו, עיבדו והכינו אותם לפרסום. תודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונה במיוחד לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר, גילו סבלנות ואחריות רבה ותרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה.​

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333 - 6255
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}