כ"ב אדר א', תשס"ח
28 פברואר 2008
1306

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​הפרסום "ענפי טכנולוגיות המידע (ICT)" הוצג לראשונה בשנת 2001. עדכונים בנושא הופיעו מאז בתדירות שנתית בשנתון הסטטיסטי לישראל. החידוש בפרסום הנוכחי הוא שבנוסף לסקירת ההתפתחות הכלכלית בענפי ICT הוא מציג גם נתונים מהיבטים אחרים: שימוש משקי בית ב-ICT, ניתוח משלחי היד בענפי ICT, נתונים על הסחר בסחורות ICT וכן השוואה בין-לאומית.
הגדרת הענפים הנכללים בתחום טכנולוגיות המידע מבוססת על הגדרות של ארגון ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה כלכלי).
הפרסום נועד לענות על הדרישה למידע אודות התפתחות ענפי המשק אשר הובילו את הצמיחה בשנים האחרונות. המידע נדרש מצד גורמים שונים במשק: מוסדות מדינה, מוסדות מחקר, משרדי ממשלה וחוקרים פרטיים.
המידע בתחום ה-ICT נחקר בסקרים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: סקרי תעשייה ועסקים, סקרי הוצאות משק הבית, הסקר החברתי, סקרי סחר חוץ וסקרי כוח אדם, ומידע מתוכם מובא בפרסום זה.
בפרסום זה נערכה עבודה של ליקוט, ריכוז, עריכה, בדיקה והשלמה של המידע בתחום, והצגתו במערכת אחידה. 

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-2564
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}