י"ז אב, תשס"ח
18 אוגוסט 2008
1339

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​פרסום זה הוא השני העוסק בנושא תאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2007. בפרסום הראשון,
תאונות דרכים עם נפגעים 2007, חלק א: סיכומים כלליים (פרסום מס' 1336) הובאו, בעיקר,
ניתוחים וסיכומים כלליים של תאונות הדרכים. בפרסום שלפנינו מוצגים באופן משולב מספר
התאונות, נפח התנועה ושכיחות התאונות בכל קילומטר ובכל צומת בדרכים הלא-עירוניות בישראל.
לראשונה בפרסום זה, מובאים הנתונים של אזור יהודה והשומרון (לוחות 3 ו-4).
הנתונים מבוססים על עיבודים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד) של משטרת ישראל. תודתנו למשטרה, שהעמידה לרשותנו את הקובץ.
נתוני נפח התנועה לקוחים מסקר ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות שעורכת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
עיבוד החומר נעשה על פי הזמנתה ובמימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
ריכוז הנתונים והכנתם לפרסום נעשו בתחום תחבורה ותקשורת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333 - 6107
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}