כ"ט אייר, תשס"ח
03 יוני 2008
1324


 

​בפרסום מוצגים מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים של 19,671 הנשים אשר פנו לוועדות להפסקת הריון בשנת 2003. הנתונים מתבססים על טפסים אחידים לאישור בקשה להפסקת הריון המשמשים הן את משרד הבריאות והן את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החוק מתיר להפסיק הריון במקרים הבאים: 1) האישה מתחת לגיל 17 או מעל לגיל 40; 2) ההריון נבע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מגילוי עריות או שלא מנישואין; 3) העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי; 4) המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי. בפרסום מוצגים נתונים על פניות ואישורים לביצוע הפלות לפי מחוז, צורת יישוב, גיל האישה, גיל העובר, מצב משפחתי, מצב תעסוקתי, יבשת לידה, דת, מספר שנות לימוד, מספר הפלות מלאכותיות קודמות, מספר ילדים חיים וסעיף החוק. כן מוצגים נתונים על שיעורי הפניות ותוצאותיהן מ-1998 עד 2003, שיעורי הפניות ל-1,000 נשים לפי גיל, השוואות בין-לאומיות ועוד. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565 - 9372
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}