כ' תמוז, תשס"ח
23 יולי 2008
1332

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​שיעור תמותת התינוקות – אחוז התינוקות שנולדו חיים ונפטרו טרם הגיעם לגיל שנה מתוך כלל התינוקות שנולדו חיים בשנה קלנדרית אחת - מקובל כמדד חשוב של מצב בריאות האוכלוסייה. מאז סוף שנות ה-70' מפרסמת הלמ"ס סדרת פרסומים מיוחדים בנושא תמותת תינוקות. פרסום זה הוא השישי בסדרה, והוא מבוסס על עיבוד משולב של נתונים מקובץ פטירות ונתונים מקובץ לידות חי. הנתונים בפרסום זה הם נתוני עוקבה (קוהורט) של לידות שאירעו בשנים 1997-2000 ו-2001-2004 בישראל. המשתנים המופיעים בלוחות הם: שנת לידה, דת היילוד, מין היילוד, גיל פטירה מפורט, חודש לידה, משקל לידה, מספר היילודים בלידה, סדר לידה, גיל האם, מצב משפחתי של האם, מחוז ונפת מגורים, צורת יישוב וסיבת המוות לפי קבוצות אוכלוסייה וגיל פטירה. הפרסום כולל גם לוחות סיכום של מגמות שחלו בשיעורי תמותת תינוקות בישראל בשנים 1979 עד 2004. ​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0792 - 6405
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}