י"ג תמוז, תשס"ט
05 יולי 2009
1361

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​פרסום זה כולל מידע בנושא דמוגרפיה של עסקים, והוא מכיל מאגר נתונים שנתיים אודות עסקים ומאפייניהם ממרשם העסקים, מאז הקמתו בשנת 2003 ועד שנת 2007. הפקת הנתונים לפרסום נעשתה באגף עסקים-כלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי ההנחיות החדשות של ארגוני ה-Eurostat (הלשכה הסטטיסטית של האיחוד האירופי) וה-OECD (הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי - פירוט במבוא). נתונים דמוגרפיים במתכונת מצומצמת ממרשם העסקים לשנים אלו פורסמו בעבר בשנתון 2008 (לוחות 18.3 ו-18.4), וכן בשנתונים קודמים ובהודעות שנתיות לעיתונות. הנתונים השנתיים מוצגים בשני לוחות עיקריים: (1) התפלגויות של מספר עסקים פעילים בכל שנה לפי ענף כלכלי (ברמת סדר, לפי סיווג ענפי הכלכלה) ולפי קטגוריות גודל של משרות שכיר. (2) התפלגויות של פתיחות וסגירות של עסקים לפי ענף כלכלי (ברמת סדר, לפי סיווג ענפי הכלכלה). בפרסום זה, שעתיד להתעדכן מדי שנה, נבחנו הנתונים לראשונה באופן מעמיק יותר ובהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים, בעיקר באפיון לידות עסקים ואי-הישרדות של עסקים – באופן שיאפשר השוואות בין-לאומיות. הגדרת לידות עסקים מאפשרת גם מעקב ואפיון ההישרדות של העסקים בשנים הראשונות לפעילותם. עבור הפרסומים הבאים, מתוכננת הפקת נתונים דמוגרפיים, אשר יבחנו אפיונים נוספים של עסקים במשק הישראלי מתוך מרשם העסקים, כגון נתונים סקטוריאליים ונתונים גאוגרפיים לגבי העסקת שכירים. בנוסף, יופקו גם נתונים לגבי עסקים עם שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד, על פי קריטריונים שנקבעו על ידי ה-OECD וה-Eurostat. ​

​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-933X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}