ח' כסלו, תש"ע
25 נובמבר 2009
1346

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​נהוג לפרסם נתונים על פי הגדרות בין-לאומיות המחלקות את האוכלוסייה לאלו שמשתתפים בכוח העבודה האזרחי ולאלו שאינם משתתפים בו. אלו שמשתתפים בכוח העבודה האזרחי נחלקים לשתי קבוצות: מועסקים ובלתי מועסקים. בפרסום זה מוצגת בחינה חלופית של הרכב כוח העבודה השבועי והשנתי. הנתונים מוצגים לתקופה 2007–2001.

הפרסום מתייחס לאוכלוסייה בגילים 64–15 לצורך השוואות בין-לאומיות למדינות ה-OECD. 

פרסום זה בא בעקבות הצעה של ועדה לבדיקת שוליו של כוח העבודה, שהייתה בניהולו של פרופסור צבי זוסמן ז"ל. 

הפרסום מחולק לשלושה פרקים: פרק א – הרכב כוח העבודה השבועי והשנתי; פרק ב – בלתי מועסקים – מדידות חלופיות; פרק ג – השוואה בין-לאומית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-883X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}