ט' סיון, תשס"ט
01 יוני 2009
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סדרות עתיות חברתיות-כלכליות משמשות לחקר ולמעקב אחרי התפתחות מגמות, ולאיתור נקודות מפנה או שינויים בפעילות החברתית-כלכלית במשק. משימה זו הופכת לקשה יותר אם הנתונים המקוריים כוללים לא רק את המרכיב מגמה-מחזור שמענייננו, אלא גם תנודות הנובעות מהשפעות עונתיות, שינויים במספר ימי פעילות במשק ובתאריכי החגים הזזים והשפעות בלתי סדירות. על מנת לאמוד את המגמה בסדרות עתיות, נדרש תחילה, לנכות את השפעות העונתיות, החגים וימי הפעילות ולאחר מכן  לנטרל את השפעת אי-הסדירות.

פרסום זה מתאר את השיטות העדכניות לניכוי עונתיות שבשימוש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ומציג מידע מקיף על יותר מ-500 סדרות עתיות המפורסמות באופן שוטף ע"י הלמ"ס.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}