ה' אב, תשס"ט
26 יולי 2009
1365

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על העולים בשנים 2006-2002, על העולים בכוח וכן על תיירים ששינו את מעמדם לעולים או לעולים בכוח ועל אזרחים עולים באותן שנים. הנתונים מובאים לפי ארץ מגורים אחרונה, ארץ לידה, גיל, מין, מצב משפחתי, מקום מגורים ראשון בארץ, מספר שנות לימוד, משלח יד בחו"ל ותכונות אחרות.
יוזכר, כי בנוסף לפרסום זה, הלשכה מפרסמת באורח שוטף, בירחון הסטטיסטי לישראל, נתונים חודשיים על העלייה. מבחר נתונים שנתיים מובאים גם בשנתון הסטטיסטי לישראל.
פרסום זה נערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא פרי של שיתוף פעולה עם המחלקה לעלייה ולקליטה בסוכנות היהודית. תודת הלשכה נתונה לעובדי המשרד לקליטת עלייה ולעובדי מינהל האוכלוסין במשרד הפנים על עזרתם באיסוף הנתונים, שעל פיהם נערכו העיבודים הסטטיסטיים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0302-816X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}