כ"ו אלול, תשס"ט
15 ספטמבר 2009
2009/2

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​החל מינואר 2005 מחושבים נתונים מנוכי עונתיות מהנתונים המקוריים של החשבון השוטף במאזן התשלומים. נתונים מנוכי עונתיות מחושבים באמצעות השיטה לניכוי עונתיות, X-12-ARIMA, אשר פותחה בלשכה המפקדית של ארצות הברית (US Census Bureau) ובעזרת שיטה שפותחה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), המאפשרת אמידה בו זמנית של השפעת תאריכי החגים ומספר ימי הפעילות הנהוגים בישראל. נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים. ניכוי עונתיות מאפשר השוואה בין רבעים עוקבים, וכן מספק אומדן לשינויים לטווח קצר בנתונים. נתונים מנוכי עונתיות נקראים גם האומדן הראשוני למגמה.
החל ממרס 2008 מחושבים נתוני מגמה בסדרות המצרפיות של החשבון השוטף של מאזן התשלומים. אמידת המגמה נעשית לפי השיטה הנהוגה בלמ"ס המתבססת על ממוצעים סימטריים של הנדרסון, המופעלים על הנתונים מנוכי העונתיות, לאחר הסרת ההשפעה של האי-סדירות (רעשים), והערכתם על ידי תחזיות. מגמה היא הכוון הבסיסי של הסדרות לאורך מספר רב של שנים ולכן התנודות בה חלקות והדרגתיות. על מנת לסייע לנתח את התנהגות המגמה מציגים בלמ"ס את המגמה יחד עם נתונים מנוכי עונתיות מהם היא נגזרת. ההבדלים מהווים אומדן להשפעת האי-סדירות (רעשים) בנתונים.
נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי רבע שנה (ניכוי עונתיות עדכני).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}