כ"א אייר, תשס"ט
15 מאי 2009
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הירחון מתפרסם בד"כ ב-15 לכל חודש, כאשר הנתונים מתייחסים לחודש הקודם. בירחון מוצגים מדדי מחירים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)  רשימת הנושאים: מדד המחירים לצרכן; מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים; מדד מחירי יצרן - יצוא בתעשייה; מדד מחירי יצרן - ענפי השירותים; מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים; מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים; מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור; מדד מחירי תשומה בחקלאות; מדד מחירי תשומה באוטובוסים; מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}