י"ג אלול, תשס"ט
02 ספטמבר 2009
1362

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום זה מובאים ממצאים של שני סקרים בתחום המחקר והפיתוח לשנת 2006. הסקר הראשון הוא סקר ובענף מחקר ופיתוח (ענף כלכלי ראשי 73), שמובא כהמשך 1 מו"פ בענף שירותי מחשוב (ענף כלכלי ראשי 72) לסדרת סקרים בנושא משנת 1997; הסקר השני הוא סקר מו"פ בתעשייה (ענפי כלכלה ראשיים 39-13), שנערך החל בשנת 1970.
סדרת הנתונים המובאת להלן מאפשרת בחינה הן של השפעות מחקר ופיתוח על הליכי הייצור במשק, והן על תוצאותיה של מדיניות מקרו-כלכלית על התפתחות מחקר ופיתוח בתעשייה.
הסקרים מציגים תמונה של פעילות המו"פ השוטפת בענפים שונים במשק, וכן מאפיינים ומדדים שונים של חברות הפועלות בתחום זה. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לחברות שקיבלו מענקי מחקר ופיתוח מן המדען הראשי במשרד התמ"ת ומקרנות בין-לאומיות.
בנוסף מובאים בפרסום זה נתונים על מגוון נושאים, ביניהם תעסוקה, פדיון וחלוקה ענפית במשק.
הסקרים נערכו על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהזמנת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9410
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}