כ"ו אדר, תשס"ט
22 מרץ 2009
1366


 
​בפרסום שלהלן מובאים נתונים על נפח התנועה בדרכים הלא-עירוניות בשנים 2002 עד 2008. פרסום זה, כקודמיו, מסכם את המדידות התקופתיות המבוצעות בדרכים הלא-עירוניות.
הנתונים המתקבלים מספירות התנועה מיועדים לשמש את מהנדסי התנועה בתכנון ובאחזקת הדרכים, התאם לתנועה העוברת בהם, ואת אנשי המשטרה בפיקוח המשטרתי בדרכים. כמו כן משמשים הנתונים לביצוע מחקרים כלכליים ותחבורתיים ולחקר תאונות הדרכים.
תודתנו לחברת "נתיבי איילון" שהעמידה לרשותנו את נתוני דרך מס' 20.
הסקר הוזמן ומומן על ידי החברה הלאומית לדרכים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0792 - 9579
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}