ה' כסלו, תש"ע
22 נובמבר 2009
1384

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​פרסום זה מתבסס על מדגם מדווחים למס ערך מוסף. הפרסום כולל בתוכו נתונים מוחלטים שנתיים שחלקם מתפרסמים כאן לראשונה וריכוז של מדדים חודשיים שהלשכה מפרסמת מדי חודש.
הפרסום בא בהמשך לפרסומים קודמים בנושא. הוא כולל את נתוני 2008, ובחלק מן הלוחות - גם את נתוני 2006 ו-2007.
אוכלוסיית הסקר של נתוני מע"מ כוללת את כל העוסקים הפעילים באותה שנה, פרט לבנקים, לחברות ביטוח, לקופות גמל, למלכרי"ם ולמוסדות ממשלתיים. כמו כן, הנתונים לענף התעשייה אינם כוללים את ענף היהלומים.
תודתנו נתונה לעובדי שע"מ על אספקה סדירה של הנתונים מדי חודש בחודשו.
הפרסום מופיע גם באתר האינטרנט של הלשכה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9984
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}