ט' סיון, תשס"ט
01 יוני 2009
1368

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום זה מוצגים נתונים על מאפייני תעסוקה בקרב מקבלי תואר ראשון ב-2004-2000. נתונים אלה התקבלו מצירוף של רשומות מינהליות משלושה מקורות עיקריים: מרשם האוכלוסין; קבצי מקבלי תואר ראשון מהמוסדות האקדמיים המוסמכים בישראל; קובץ נתוני הכנסות מרשות המסים. הנתונים עובדו באופן המאפשר מעקב אחר תעסוקה והכנסה בקרב אוכלוסיית המחקר במשך תקופה של עד חמש שנים ממועד קבלת התואר. במסגרת הפרסום, מוצגים נתונים על שיעורי תעסוקה, הכנסה מעבודה, עבודה כשכירים או כעצמאים, ניידות בעבודה, תעסוקה לפי ענף כלכלי ותעסוקה לפי תחום ומקצוע לימוד, לפי סוג המוסד האקדמי ולפי מאפיינים דמוגרפיים (מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה). ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-978X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}