ד' תמוז, תש"ע
16 יוני 2010
1393

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​​בפרסום זה מוצג חישוב החלק התיירותי של ענפים שונים במשק, המוגדר כתוצר תיירותי (TVA – Tourism Value Added). האומדנים נבנו על-פי שיטת "חשבון הלוויין של התיירות" (TSA – Tourism Satellite Account), שפותחה על-ידי ארגון התיירות העולמי (UNWTO). הפרסום כולל הסבר של תהליך האמידה ולוחות המייצגים את עיקרה של השיטה. במודל של חשבון הלוויין של התיירות מוצגים לוחות היצע וביקוש של כל הענפים הקשורים לתיירות, בהשוואה לשאר ענפי המשק. הנתונים שבפרסום מתייחסים לשנת 2004 ומוצגים בהשוואה לנתוני הפרסום הקודם בנושא זה, שהתייחס לשנת 1995. נתונים אלה מבוססים על פרסומי הלמ"ס (לוח היצע ושימושים 2004, סקר הוצאות משק-הבית 2004 ועוד) ועל סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות. ​

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2219-1666
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}