י"ג שבט, תש"ע
28 ינואר 2010
1391


 

בפרסום זה מובאים נתונים על מאזן אספקת המזון לשנים 2008 ,2007. המאזן מרכז את נתוני מצרכי
המזון שעמדו לרשות הציבור ואת ערכם התזונתי.
מאזן אספקת המזון מספק לקובעי מדיניות ולמקבלי החלטות מידע על כמויות האספקה העצמית של
מזון בישראל ועל מידת תלותה של ישראל ביבוא של מצרכי מזון.
פרסום זה, כקודמיו, כולל ממצאים עיקריים על אספקת קלוריות, חלבון, שומן, מינרלים וויטמינים
לשנים 2007 ו-2008, וכן מציג את ההתפתחויות בין השנים 1950 ל-2008. בנוסף, כולל הפרסום
מידע על הרכב אספקת המזון וייעודה.
הנתונים בפרסום זה, כמו גם בפרסומים השנתיים הקודמים באותו נושא, מבוססים על עיבודים
שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים שהתקבלו ממקורות מידע שונים. מבחר נתונים
אודות מאזן אספקת המזון מופיע גם בשנתון סטטיסטי לישראל מס' 2009 ,60, פרק - חקלאות. 

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9380
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}