י"ט אלול, תש"ע
29 אוגוסט 2010
1421

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על המורשים לנהוג בישראל בסוף שנת 2009. הנתונים שבפרסום זה, כמו
בפרסומים השנתיים הקודמים באותו נושא, מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מתוך קובץ הנהגים של רשות הרישוי במשרד התחבורה.
הפרסום כולל לוחות מפורטים בנושא המורשים לנהוג בישראל (בעלי רישיונות נהיגה) לפי מאפיינים שונים: סוג
רכב שבו הם מורשים לנהוג, שנת הוצאת רישיון, קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל, יישוב מגורים והגבלות נהיגה.
חלק מהלוחות שבפרסום הם לוחות השוואתיים לשנים קודמות. 

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565 - 9429
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}