כ"ג אלול, תש"ע
02 ספטמבר 2010
1422


 

בפרסום שלפנינו מובאים ממצאי סקר הנסועה (הקילומטרז') לשנת 2009, בהמשך לסקרים דומים שנערכו
מאז 1969 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמימונה.
הפרסום כולל נתונים על סך הנסועה (הקילומטרז') הארצית של כלי הרכב הישראליים האזרחיים וכן על
הנסועה הממוצעת לרכב לשנה, לפי סוגי רכב עיקריים.
הפרסום נועד לספק מידע למקבלי החלטות, חוקרים והציבור הרחב

​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9437
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}