י' כסלו, תשע"א
17 נובמבר 2010
1418

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​פרסום זה כולל מידע על תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו בשנת 2009. למידע בנושא זה חשיבות רבה למקבלי ההחלטות ולמאבק בתאונות הדרכים. הנתונים שבפרסום נועדו להשלים ולהרחיב את הסיכומים החודשיים של תאונות דרכים עם נפגעים, המתפרסמים באופן שוטף בירחון הסטטיסטי לישראל וברבעון לסטטיסטיקה של תחבורה, שבהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים בפרסום זה הם נתונים שנתיים, כלל-ארציים, המוצגים בחתכים שונים – לפי כלי הרכב, לפי הנפגעים ולפי הנהגים שהיו מעורבים באותן תאונות. בפרסום חל שינוי במבנה והוא כולל מעתה שמונה פרקים העוסקים בנתוני השנה האחרונה ולפניהם כמה לוחות סיכום הכוללים השוואות לאורך שנים והשוואות בין-לאומיות. הלוחות המוצגים מחולקים לפי סוג התיק (ת"ד או כללי) ולפי מקום התאונה (ללא אזור יהודה והשומרון ובאזור יהודה והשומרון). בפרק האחרון מובאים זו השנה השנייה נתונים ממחקר השוואתי על נפגעים בתאונות דרכים על פי נתוני המשטרה בהשוואה לנתוני המשטרה המשולבים עם נתונים מקובץ שהתקבל ממערכת רישום טראומה הפועלת ב-17 בתי חולים. יש לציין כי ישראל היא המדינה הראשונה המפרסמת נתונים המשלבים את נתוני המשטרה עם נתוני בתי החולים על בסיס שנתי שוטף. הפרסום הנוכחי הוא אחד משני פרסומים בנושא תאונות דרכים עם נפגעים לשנת 2009. בפרסום השני, תאונות דרכים עם נפגעים, 2009 – חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות מובאים נתונים על תאונות בדרכים לא-עירוניות. מוצגים בו במשולב: מספר התאונות, נפח התנועה וההסתברות לתאונה בכל ק"מ ובכל צומת בדרכים לא-עירוניות נבחרות. ​

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-6050
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}