ד' שבט, תש"ע
19 ינואר 2010
1385

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​פרסום זה מרכז את נתוני התיירות בארץ לשנת 2008 כפי שעובדו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחוצה לה. חלק מהנתונים פורסמו בתקופוני הלשכה, וחלקם מובאים כאן לראשונה. הפרסום מופיע גם באתר האינטרנט של הלמ"ס. הפרסום הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין משרד התיירות, שמממן הן את הסקרים בנושא שירותי הארחה והן את ההוצאה לאור של פרסום זה. מטעם משרד התיירות סייעה גב' אסתר סולטן, הממונה על סטטיסטיקה ומאגרי מידע. 

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-6204
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}