ח' כסלו, תשע"ב
04 דצמבר 2011
1433

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הסקר החברתי של הלמ"ס נועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל. שאלון הסקר מורכב משני חלקים: שאלון גרעין, הכולל כ-200 שאלות במגוון של תחומים: מצב כלכלי, בריאות, דיור, תעסוקה וכו' (ראו חוברת 135, פריט 442) וחלק המוקדש בכל פעם לנושא אחר בהרחבה. הנושאים שנחקרו לעומק בפעמים הקודמות היו: א) פנסיה והסדרי פרישה מהעבודה; ב) היבטים של רווחה ושביעות רצון מהחיים; ג) סידורים לילדים שהוריהם עובדים; ד) השתתפות בכוח העבודה; ה) מטפלים ללא תמורה כספית; ו) רווחה ועמדות כלפי שירותי ממשל; ז) מוביליות חברתית – ניידות וקידום בעבודה, מעבר מגורים ועמדות לגבי פערים בחברה. בפרסום הנוכחי מוצגים ממצאים מהסקר החברתי השמיני, שנעשה ב-2009, שבו נחקרו שני נושאים בהרחבה: דתיות ומסורת; משפחתיות. בסקר השתתפו כ-7,500 איש. בנושא דתיות ומסורת נשאלו המרואיינים שאלות על מידת הדתיות שלהם ושל משפחתם, קיום מצוות ומנהגים יהודיים, שמירה או אי-שמירה על כשרות, נסיעה או הימנעות מנסיעה בשבת, השתתפות בלימודי דת, אופן הבילוי בשבתות, תדירות הביקורים בבתי תפילה, עמדות לגבי מקומה של הדת בחיים הציבוריים, עמדות לגבי הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, הערכת היחסים בין דתיים לחילונים ועוד. בנושא משפחתיות נשאלו המרואיינים שאלות על שביעות רצונם מהיחסים בתוך המשפחה, עזרה הדדית במשפחה, חלוקת תפקידים בבית, שילוב בין עבודה למשפחה, בעיות במשפחה, הזמן המוקדש לבילוי עם המשפחה, עמדות לגבי מספר הילדים הרצוי במשפחה, עמדות לגבי ערכי משפחה ועוד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9356
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}