כ"ב חשון, תשע"ג
07 נובמבר 2012
80

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 מחליף את הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993, והוא מבטא את השינויים הרלוונטיים שחלו בפעילויות הכלכליות במשק. הסיווג הוא מסגרת אחידה לאיסוף נתונים ולדיווח עליהם, והוא מאפשר השוואה של נתונים לתקופה ארוכה. לכן נעשה מאמץ לשנות את הסיווג לעתים רחוקות ככל האפשר, וזאת כשעולה הצורך לתת ביטוי לשינויים מבניים שחלו במשק. סיווג 1993 הסתמך על  ISIC, Rev. 3 (International Standard Classification of All Economic Activities), ואילו סיווג 2011 נבנה על בסיסISIC, Rev. 4 . סיווג 2011 נערך על-פי המלצות האו"ם בשיתוף עם תת-הוועדה הציבורית המייעצת בנושא סיווג ענפי הכלכלה מטעמה של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה. במסגרת הפרסום מוצגים מבוא ובו הסברים על הסיווג ועל עקרונותיו, רשימות ענפים ברמות סיווג שונות ותיאור מפורט של כל סדר ושל כל הענפים הראשיים, ענפי המשנה ותת-הענפים הכלולים בתוכו. כמו כן, מובאים: מפתח אלף-ביתי, מפתח מעבר מסיווג 1993 לסיווג 2011 ולהפך, מפתח מעבר בין הסיווג הבין-לאומי לסיווג 2011 וכן הסיווג המיוחד של התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-8916
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}