כ"ח טבת, תשע"ד
31 דצמבר 2013
1548

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים מפורטים על ענף הבינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) לשנת 2012, ונתונים מתוקנים לשנים קודמות. זהו פרסום נוסף בסדרת הפרסומים על ענף הבינוי בישראל, וכמו קודמיו, הוא מכיל נתונים פיזיים וכספיים על עבודות בנייה ועבודות הנדסה אזרחית.

אנו מקווים כי הפרסום יוכל לסייע לגורמים ציבוריים ופרטיים בתכנון פעילותם בענף, וכן לאנשי המחקר העוסקים בנושא הבינוי בארץ.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה למשרד הבינוי והשיכון על שיתוף הפעולה ועל העזרה בעריכת הסטטיסטיקה של הבנייה ביזמה הציבורית. כמו כן, מודה הלשכה לרשויות המקומיות, לוועדות לתכנון ולבנייה, לחברות הבנייה ולכל שאר הגורמים שסייעו במסירת מידע על היתרי בנייה, התחלות וגמר של בנייה ונתונים אחרים שעליהם מבוססת הסטטיסטיקה הנכללת בפרסום.​​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0069-9195
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}