ד' אב, תשע"ג
11 יולי 2013
1527

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
מטרתו של פרסום זה היא להציג את הוצאות ענפי התעשייה והחשמל לשמירה על הסביבה, לצורכי גיבוש מדיניות סביבתית, לשימוש המגזר העסקי, מוסדות אקדמיים וארגונים בין-לאומיים. נתוני ההוצאות שבפרסום מתייחסים להוצאות של החברות בגין ביצוע פעולות לשמירה על הסביבה (כגון הקמת מתקן לטיפול בשפכים, תחזוקת ארובה, פינוי פסולת וכו'). הנתונים שבפרסום מסווגים לפי ענפי הכלכלה של התעשייה והחשמל, בהתאם לחלוקה המקובלת בפרסומי ה-OECD. כמו כן, מסווגים הנתונים לפי תחום ההשפעה הסביבתית שבו התבצעה הפעילות (שפכים, פסולת וכו'), לפי סוג ההוצאה (השקעות או הוצאות שוטפות) ולפי האופי הטכנולוגי של הפעילות (פתרון קצה או טכנולוגיה נקייה).

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2224-7211
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}