ט"ז טבת, תשע"ד
19 דצמבר 2013
1545

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום שלהלן מובאים בפעם השנייה נתונים על הרשעות בעברות נהיגה שביצעו נהגים בדרכי הארץ ושנרשמו ב"מערכת הרשעות" של המשטרה. הנתונים כוללים הרשעות בעברות נהיגה שנרשמו בדוחות תנועה או בתיקי תאונת דרכים עם נפגעים. הנתונים אינם כוללים דוחות תנועה שבוטלו ותיקי תאונה שנסגרו.
לצורך הפקת הפרסום הוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) "מאגר הרשעות בעברות נהיגה", המקושר למידע ממאגרים נוספים כגון מרשם האוכלוסין של משרד הפנים ומרשם "מורשים לנהוג" של משרד התחבורה.
את מאגר ההרשעות שהוקם בלמ''ס מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והוא מתבסס על נתוני "מערכת הרשעות" של המשטרה.
בפרסום זה מוצגים נתונים שנתיים מפורטים עבור השנים 2009–2011. בכמה לוחות מוצגים גם נתונים משנים קודמות.
יש להדגיש כי הנתונים בפרסום חשופים לשינויים שנוקטת משטרת ישראל במדיניות האכיפה של עברות תעבורה. לדוגמה, בשנת 2005 המשטרה שינתה את מדיניות האכיפה, ובמסגרת השינוי צמצמה המשטרה את מספר הדוחות הנרשמים בכל שנה והתמקדה בעברות מסוימות. כמו כן טייבה המשטרה את המפגש בין השוטר לנהג – לנהג הוסברה מהות העברה שביצע, ולשוטר ניתן שיקול דעת אם לרשום דוח בגין עברת קנס מסוג בררת משפט או לרשום אזהרה בלבד.
תודתנו למשטרת ישראל, שהעמידה לרשותנו את הנתונים. עיבוד החומר והכנתו לפרסום נעשו במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2221-7037
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}