ט"ו טבת, תשע"ד
18 דצמבר 2013
1522

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום זה, מוצגים לראשונה מדדים מקיפים של תהליך יצירת התשתית המדעית-טכנולוגית בישראל, משלב הלימודים בתיכון ובחינות הבגרות דרך הלימודים להשכלה גבוהה וכלה במקבלי תואר ראשון שני ושלישי בתחומי המדע והטכנולוגיה (מו"ט). הפרסום כולל מידע על התשומות שמשקיעה מערכת החינוך בחינוך המדעי-טכנולוגי: בשעות הוראה, בכוחות ההוראה ובסטודנטים, וכן על תפוקת מערכת ההשכלה בישראל, מבעלי תעודת בגרות בתחום ועד במקבלי תארים מתקדמים בו. הנתונים מבוססים על עיבוד של קבצים מינהליים ממשרד החינוך ומהמוסדות להשכלה גבוהה ומיזוגם לקובץ ארצי שבו הגדרות, סיווגים ומבנה אחידים, על פי שיקול דעת מקצועי. לקובץ זה, נוסף מידע על הרקע הדמוגרפי של הסטודנטים והבוגרים וכן על ציוניהם בבחינה הפסיכומטרית.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2311-200X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}