ז' אלול, תשע"ג
13 אוגוסט 2013
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​מצורפים רשימת המקומות (דרכים, רחובות, צמתים), שאירעו בהם לפחות 3 תאונות דרכים עם נפגעים, בשנת 2012.

הפרסום כולל 4 לוחות עם נתוני תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו ע"י משטרת ישראל ושנרשמו על ידה בתיקי ת"ד ו-4 לוחות עם נתוני תאונות דרכים עם נפגעים קל שדווחו למשטרה ונרשמו על ידה בתיקי "כללי עם נפגעים".

בנוסף, בלוחות קיימים, ערכי ציון גיאוגרפיים (קואורדינאטות לפי "רשת ישראל החדשה") בכדי לענות על צרכים מתקדמים של המשתמשים בנתונים​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}