ח' ניסן, תשע"ג
19 מרץ 2013
1502

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​מחקר ופיתוח הנה פעילות שבבסיסה יצירת ידע חדש וטכנולוגיות מתקדמות המסייעים לשיפור פריון העבודה ולהצגת מוצרים ושירותים חדשים ומשופרים ללקוחות השונים במשק הישראלי ומחוצה לו. מדינת ישראל נחשבת כיום למעצמה מובילה במו"פ התעשייתי, וכישורי החדשנות של עובדיה מהווים אבן שואבת לחברות ולמשקיעים זרים. בפרסום זה מובאות תוצאותיו של סקר מחקר ופיתוח עסקי 2009 שנערך על ידי הלמ"ס. סקר זה מתווסף לסדרת סקרים, הנערכת משנת 1997, המספקים נתונים על פעילות המו"פ בענף שירותי המחשוב (תכנה), ענף מחקר ופיתוח וענפי התעשייה. החל משנת 2008, במסגרת סקר חדשנות, נערך הסקר בקרב כל המגזר העסקי, וכיום הוא כולל גם את ענפי החשמל והמים, הבינוי, הבנקאות וכו'. בנוסף לסקירה רחבה לפי ענף, עבר שאלון הסקר שינוי מקיף שבמסגרתו התווספו מדדים חדשים על פעילות המו"פ ומידע חיוני על אופי החברות הנסקרות בו. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לחברות אשר קיבלו מענקי מחקר ופיתוח מגורמים ממשלתיים שונים (שהעיקרי מביניהם הוא המדען הראשי במשרד התמ"ת) ומקרנות בין-לאומיות. הפרסום מציג תמונה מקיפה של פעילות המו"פ השוטפת במגזר העסקי, השוואה רב-שנתית והשוואה בין- לאומית במדדים מובילים בנושא. כמו כן, הפרסום כולל בחינה של הגורמים התומכים בפעילות המו"פ בישראל, כגון רמה אקדמית, היצע כוח עבודה מוכשר, מקורות מימון למו"פ ומדדים על הפעילות הכלכלית בישראל בשנת 2009. סדרת נתונים זו מאפשרת בחינה מעמיקה של השפעות המו"פ על תהליכי הייצור במשק ושל תוצאותיה של המדיניות המקרו כלכלית על התפתחות פעילות המו"פ.

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9410
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}