י"ח אייר, תשע"ג
28 אפריל 2013
1523

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום שלהלן מובאים נתונים על נפח התנועה בדרכים הלא-עירוניות בשנים 2007 עד 2012. פרסום זה, כקודמיו, מסכם את המדידות התקופתיות המבוצעות בדרכים הלא-עירוניות.
הנתונים המתקבלים מספירות התנועה מיועדים לשמש את מהנדסי התנועה בתכנון ובאחזקת הדרכים, בהתאם לתנועה העוברת בהם, ואת אנשי המשטרה בפיקוח המשטרתי בדרכים. כמו כן משמשים הנתונים לביצוע מחקרים כלכליים ותחבורתיים ולחקר תאונות הדרכים.
השנה, לראשונה, נוספה לפרסום מפה ובה מוצגים גם נתוני כמה קטעים שאין עבורם נתונים מפורטים.
תודתנו לחברת "נתיבי איילון", לחברת "דרך ארץ" ולחברת "דניה סיבוס" שהעמידו לרשותנו את נתוני דרך מס' 20, את נתוני דרך מס' 6 ואת נתוני דרך מס' 431, בהתאמה.
הסקר הוזמן ומומן על ידי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.

​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0792 - 9579
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}