ג' סיון, תשע"ג
12 מאי 2013
1500


 

​בפרסום זה מובאים נתונים מסקר בריאות 2009. הסקר נועד לספק נתונים שיסייעו בקביעת מדיניות בריאות לאומית, לצרכי תכנון שונים של מערכת הבריאות בישראל (כגון בתי-חולים, מרפאות, מכונים רפואיים ושירותי חירום) ולניטור מצב הבריאות של האוכלוסייה. שימוש חשוב נוסף בנתונים הוא לעדכון "נוסחת הקפיטציה" - נוסחת הקצאת התקציבים לקופות החולים מתוקף חוק בטוח בריאות לאומי. זאת, באמצעות ניטור השימוש בשירותי בריאות, מצב הבריאות והתנהגות בריאותית בקרב מגזרים שונים של האוכלוסייה. כמו כן, נועד הסקר ליצור תשתית נתונים לצורך דיווח ל-OECD. זהו הסקר השישי בסדרת סקרי בריאות שערכה הלמ"ס. הסקר מהווה נספח לסקר כוח-אדם, ובמסגרתו נפקדו 8,728 משקי-בית, שבהם 28,968 נפשות. הסקרים הקודמים נערכו ב-1977, 1981, 1993, 1996/97 ו-2000/1999. במסגרת הפרסום מוצגים נתונים על שימוש בשירותי בריאות, מצב הבריאות, בדיקות רפואיות, חיסון נגד שפעת, מוגבלויות, התנהגות בריאותית (כגון עישון ופעילות גופנית), חברות בקופות החולים וביטוחי בריאות. הנתונים מוצגים לפי תכונות דמוגרפיות, חברתיות וכלכליות של האוכלוסייה. שילוב נתוני סקר בריאות עם נתוני סקר כוח-אדם וסקר הכנסות מאפשר ללמוד על פערים בבריאות בין תת-קבוצות באוכלוסיית ישראל.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-9149
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}